Každá spoločnosť, ktorá sa chce neustále zlepšovať, tak ako tá naša by mala mať jasnú predstavu čo chce v blízkej budúcnosti dosiahnuť . Naša vízia je premieňať odpad na vyššiu formu energie a to je vodík.

Vodík je palivo budúcnosti a ako náhrada zemného plynu a iných fosílnych palív je priam nepostrádateľný . Vodík je absolútny obnoviteľný zdroj energie, ktorý pri používaní nemá žiadny negatívny vplyv na životné prostredie.

Naša vízia spočíva v tom, že odpad, ktorý sa už nedá inak recyklovať sa v zariadeniach na výrobu vodíka premení na takzvaný zelený alebo modrý vodík. Takto v jednom kroku vieme primárne riešiť minimálne dva problémy a to je odpad, ktorý už nebude končiť na skládkach a palivo, ktoré už nebude zamorovať životné prostredie ako to fosílne. Sekundárne prínosy používania vodíka sú nespočetné, ale hlavné dva treba vyzdvihnúť do popredia a to zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva ( hlavne v mestách ) a kvalitnejšie životné prostredie ( všetko so všetkým súvisí ). Touto cestou chceme požiadať všetkých, ktorý si myslia, že môžu nejakým spôsobom prispieť ku naplneniu našej vízie, nech sa nám ozvú.