FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁREŇ

Vzhľadom k rastúcej spotrebe elektrickej energie samozrejme rastie aj jej cena. Investícia do fotovoltaickej elektrárne je rozumná, pretože forma podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov umožňuje prevádzkovateľovi priniesť zaujímavý zisk.

Naša spoločnosť sa zaoberá komplexnými dodávkami fotovoltaických elektrární pre cieľové skupiny zákazníkov:

 • Rodinné domy
 • Spoločenstvá vlastníkov bytov
 • Firmy a inštitúcie

Ponúkame komplexné služby v oblasti fotovoltaiky:

 • Posúdenie možnosti realizácie fotovoltaického systému
 • Vypracovanie ekonomickej štúdie a návratnosti investície
 • Výber vhodnej technológie
 • Poradenstvo a pomoc pri financovaní
 • Komplexné zabezpečenie potrebnej administratívy (schvaľovacie procesy, cenové rozhodnutia, zmluvy)
 • Montáž a uvedenie do prevádzky
 • Fakturačný servis
 • Záručný a pozáručný servis

© 2012 MV STEEL Všetky práva vyhradené