REALIZÁCIE

Fotovoltaická elektráreň Šamorín

Lokalita: Mliečno 475, Šamorín

Typ inštalácie: strešná montáž na šikmú strechu

Výkon: 3.240kWp (Jednofázové pripojenie do distribučnej siete)

Termín realizácie: september 2009

Použitá technológia: 18ks monokryštalických panelov 180W značky Sopray Solar

Invertor: 1ks Fronius IG 30

© 2012 MV STEEL Všetky práva vyhradené