REALIZÁCIE

Fotovoltaická elektráreň Košice

Lokalita: Lichardova 13, Košice

Typ inštalácie: strešná montáž na šikmú strechu

Výkon: 3.96kWp (Jednofázové pripojenie do distribučnej siete)

Termín realizácie: júl 2009

Použitá technológia: 22ks monokryštalických panelov 180W značky Sopray Solar

Invertor: 1ks Fronius IG Plus 50

© 2012 MV STEEL Všetky práva vyhradené