REALIZÁCIE

Prezentačná FVE spoločnosti LPT EU

Lokalita: Kukučínova 5, Prievidza

Typ inštalácie: strešná montáž na šikmú strechu

Výkon: 2,16kWp (Jednofázové pripojenie do distribučnej siete)

Termín realizácie: máj 2009

Použitá technológia: 12ks monokryštalických panelov 180W z toho 6ks v prvej vetve značky Suntech Power a 6ks druhej vetve značky Sopray Solar. Panely identických parametrov od dvoch výrobcov nainštalované z dôvodu testovania výkonu a vyhodnocovania výroby elektrickej energie.

Invertor: Fronius IG 30

© 2012 MV STEEL Všetky práva vyhradené