REALIZÁCIE

Fotovoltaická elektráreň Chrenovec - Brusno

Lokalita: Chrenovec - Brusno

Typ inštalácie: strešná montáž

Výkon: 85.05kWp (Trojfazove pripojenie do distribučnej siete)

Termín realizácie: jún 2011

Generálny dodávateľ: LPT EU s.r.o.

Spolufinancovanie: Tatra Banka a.s.

Použitá technológia: 

270ks polykryštalických panelov 280W Suntech Power
45ks polykryštalických panelov 210W Suntech Power

Invertor:
1ks Fronius IG500
2ks Fronius IG plus 150                  
1ks Fronius IG plus 120

Konštrukcia: HILTI MSP ramming

Začatie výstavby: Jún 2011

Uvedenie do prevádzky: Jún 2011

© 2012 MV STEEL Všetky práva vyhradené