REALIZÁCIE

FVE Mojmírovce I, II

Lokalita: Mojmírovce, okres Nitra

Typ inštalácie: solárny park – zemná montáž

Výkon: 1 MWp (Trojfazove pripojenie do distribučnej siete)

Termín realizácie: október 2010

Rozsah prác: dodávka konštrukcie HILTI MSP, ramming konštrukcie HILTI MSP, montáž konštrukcie a FVE panelov, elektrické zapojenie panelových skupín do string boxov, komplexná dodávka DC strany vrátane materiálu, zemných a elektromontážnych prác.

Doba realizácie : 30 dní

© 2012 MV STEEL Všetky práva vyhradené