TYPY INŠTALÁCIÍ

Systémy pripojené na sieť

V podmienkach Slovenska, kde elektrická rozvodná sieť poskytuje kvalitné a neprerušované dodávky elektrickej energie nie je hlavným motívom pripojenia fotovoltaického systému nedostatok elektrickej energie, ale ekologický prínos, úspora a hlavne zisk z odpredaja elektrickej energie.

Obrázky dostatočne reprezentujú vhodné typy FV systémov s pripojením na sieť aplikovateľné v podmienkach Slovenskej republiky.

Ostrovné systémy

Na odľahlých miestach bez prípojky elektrickej energie predstavuje ostrovný systém často jediný možný variant bezobslužnej výroby elektriny.

Podľa povahy elektrických spotrebičov, resp. nárokov užívateľa môžu ostrovné systémy obsahovať batérie, pre akumuláciu energie , čím je zabezpečená dodávka elektriny aj v nočných, resp. večerných hodinách.

Fotovoltaický systém môže pracovať v tzv. hybridnom režime, kde hlavne v zimnom období, keď je produkcia energie z FV systému obmedzená, je k systému možné pripojiť elektrocentrálu. Takéto riešenie je vhodné použiť aj v prípade, pokiaľ potrebujeme k systému pripojiť zariadenie s veľkým príkonom.

Najjednoduchším príkladom ostrovného systému je vrecková kalkulačka so solárnym článkom.

© 2012 MV STEEL Všetky práva vyhradené