SLOVNÍK POJMOV

Polovodiče

sú materiály s odporom väčším od vodičov ale menším od izolantov. Nositeľmi elektrického náboja v nich sú elektróny respektíve diery. Diery sú vlastne atómy, ktoré stratili jeden zo svojich elektrónov - preto sú nositeľmi kladného náboja. Elektrón mohli stratiť tak že prijali energiu dostačujúcu na jeho uvolnenie z atómového obalu. Ak sa v blízkosti diery vyskytne ďalší elektrón dochádza ku rekombinácii, čiže elektrón dieru "zaplní". V takomto prípade teda polovodič stratí jeden volný nosič náboja.

Zakázané pásmo

je pásmo medzi dvoma energetickými hladinami v atóme. Na prekonanie tohoto pásma je nutné elektrónu dodať určitú energiu, potom môže elektrón prestúpiť na vyššiu energetickú hladinu. Ak je energie dodané dostatok aby sa elektrón z väzby atómu uvolnil úplne, potom sa stáva volným a je teda nosičom elektrického náboja. Vďaka tomuto javu môže polovodič viesť prúd, šírka zakázaného pásma preto priamo ovplyvňuje jeho kvalitu.

Fotovoltaický článok

je veľkoplošná polovodičová súčiastka (s podobnou vnútornou štruktúrou ako fotodióda), ktoré priamo konvertuje svetelnú energiu na energiu elektrickú pomocou fotoelektrického javu

Fotovoltaika

Oblasť technológie a výskumu týkajúca sa aplikácie fotovoltaických článkov. Slovo "photovoltaic" sa skladá zo slov "photo" čo znamená svetlo, svetelný a "voltaic" čo znamená napätie, napäťový.

Fotoelektrický jav

alebo fotoelektrický efekt alebo fotoefekt je experimentálne pozorovaný jav, kedy svetlo vhodnej vlnovej dĺžky pri dopade na kov alebo polovodič vyráža z atómov látky elektróny, ktoré sa potom voľne pohybujú v látke a zvyšujú jej vodivosť (vnútorný fotoelektrický jav) alebo opustia látku (vonkajší fotoelektrický jav). Jav sa využíva napríklad pri konštrukcii fotodiódy, fototranzistora, alebo fotovoltaického článku.

Kremík (Si)

Je to najdlhšie používaný a tiež najrozšírenejší materiál na výrobu fotovoltaických článkov. Narozdiel od iných materiálov sa netreba obávať jeho vyčerpania pretože sa nachádza takmer všade. Je to štvrtá najpoužívanejšia surovina na svete, na výrobu solárnych panelov sa však využíva približne iba 1 % z tohto množstva. Používa sa v niekoľkých podobách.

Obnoviteľné zdroje energie (OZE)

efektívne využívajú prírodné zdroje ako slnečné žiarenie, vietor, dážď, morské vlny a geotermálne teplo, ktoré sú prirodzene obnovované. Technológie obnoviteľných zdrojov energie zahŕňajú slnečnú energiu, energiu vetra, energiu vody, biomasu a napokon v doprave biopalivá.

Wp (Watt peak)

je jednotka nominálneho vrcholového výkonu fotovoltaického panelu. Ide o výkon fotovoltaického panelu pri štandardnom výkonnostnom teste (s parametrami: osvit 1000W/m2, teplota 25°C).

Invertor

tiež striedač alebo menič, je zariadenie na zmenu jednosmerného prúdu na striedavý prúd výkonovými elektronickými prvkami.

© 2012 MV STEEL Všetky práva vyhradené